Dnia 17.01.2015 (sobota) o godzinie 11:00 w Sali prof. Zdzisława Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej przy ulicy Smoluchowskiego 17 w Gdańsku odbędzie się gala podsumowująca akcję profilaktyki raka piersi
„Dotknij Piersi”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej.
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne.