Rak piersi u mężczyzny?

Czy wiesz, że każdego roku diagnozuje się w Polsce średnio około 300 nowych zachorowań na raka piersi wśród mężczyzn.

Jednymi z głównych objawów które powinny zaniepokoić to:

 • wyczuwalny palpacyjnie guzek w okolicach sutka,
 • zniekształcenie lub wciągnięcie brodawki,
 • krwawienie lub wydzielina z sutków,

a więc drodzy Panowie, na raka piersi chorują nie tylko Kobiety!

Rak piersi, a ciąża.

Ciąża po leczeniu.

 1. Nie ma danych wskazujących na to, aby zajście w ciążę po zakończeniu leczenia miało niekorzystny wpływ na stan zdrowia wyleczonej kobiety. Niemniej należy dokładnie poinformować chore mające zamiar zajść w ciążę po zakończeniu leczenia raka piersi o ryzyku nawrotu choroby oraz o możliwości wystąpienia nawrotu także w dłuższej perspektywie czasowej. Nie ma danych na temat optymalnego czasu do zajścia w ciążę po leczeniu, niemniej większość specjalistów zaleca 2 letni okres od rozpoznania choroby (zwłaszcza u chorych obarczonych większym ryzykiem nawrotu) oraz około 6 miesięcy od zakończenia chemioterapii. Dzieci urodzone w wyniku poczęcia następującego po zakończeniu leczenia raka piersi u matek nie są w żaden sposób w większym stopniu zagrożone wystąpieniem wad rozwojowych ale w niektórych badaniach zwraca się uwagę na większe ryzyko porodów przedwczesnych oraz małej wagi urodzeniowej (<1500 g). W związku z tym zaleca się dokładne kontrole ginekologiczne przez cały czas trwania ciąży.
 2. Nie ma przeciwwskazań do karmienia piersią po zakończeniu leczenia. Jeżeli kobieta przerwała leczenie tamoksyfenem przed upływem 5 lat w celu zajścia w ciążę, należy dokończyć okres leczenia po zakończeniu karmienia piersią.

źródło: http://www.mp.pl/artykuly/88645.htmlhttp://www.oncoteam.pl/?p=721

10574527_652533604838541_271355833279995591_n

 

Czy wiesz, że…

Po 50 roku życia występuje 80% zachorowań na raka piersi, przy czym prawie 50% zachorowań diagnozuje się między 50 a 69 rokiem życia. Ryzyko zachorowania raka piersi wzrasta z wiekiem, aż do połowy siódmej dekady życia, po czym zmniejsza się.image3

Wczesne wykrycie raka piersi może pozwolić na zabieg oszczędzający gruczoł piersiowy!

Ze względu na swoją częstość rak piersi stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny. Nowotwór ten dotyka coraz młodszych kobiet, wiele z nich aktywnych zawodowo, mających rodziny. Upośledzenie stanu zdrowia kobiety, nie tylko wpływa na ich stan społeczno-ekonomiczny, ale również istotnie pogarsza funkcjonowanie i los ich rodzin (w tym często małych dzieci).

Dzięki wprowadzeniu powszechnych programów badań przesiewowych i ciągłym postępom w metodach terapii, wyniki leczenia raka piersi stale się poprawiają. Podstawowe znaczenie dla obniżenia umieralności z powodu chorób nowotworowych, w tym raka piersi, ma jego wczesne wykrywanie. Wykazano, że regularnie wykonywane badania mammograficzne prowadzą do znaczącego obniżenia ryzyka zgonu z powodu raka piersi. Ważnymi aspektami z punktu widzenia epidemiologii nowotworu jest edukacja kobiet: propagowanie wiedzy na temat raka piersi, kroków, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia raka, oraz niezwykle istotna nauka techniki samobadania piersi.

Rozpoznanie raka piersi i decyzja o chirurgicznym leczeniu nie zawsze wiążą się z utratą piersi, czyli mastektomią całkowitą. Czasem możliwe jest leczenie oszczędzające-, czyli wycięcie tylko chorej części gruczołu (guza) z odpowiednim, bezpiecznym marginesem tkanki zdrowej, z takim samym radykalnym efektem w postaci wyleczenia, jak przy wykonaniu całkowitej mastektomii. Operację taką nazywamy zabiegiem oszczędzającym pierś (z angielskiego BCT – breast conserving treatment). Podczas zabiegu usuwany jest guz z marginesem tkanki zdrowej, dodatkowo usuwany jest węzeł chłonny pachowy- najbliższego spływu chłonnego, tzw. węzeł wartowniczy. Oceniany jest pod kątem obecności przerzutów raka piersi. W przypadku ich obecności, istnieją pełne wskazania do całkowitej limfadenektomii pachowej.

Leczenie oszczędzające jest alternatywnym w stosunku do mastektomii postępowaniem we wczesnych postaciach raka piersi. Z punktu widzenia onkologicznego jest postępowaniem radykalnym, tj. pozwalającym w przypadku określonej grupy, ściśle wyselekcjonowanych pacjentek, uzyskać efekt w postaci całkowitego wyleczenia z choroby nowotworowej, zachowując narząd. Niezbędną składową leczenia oszczędzającego, poza chirurgią, jest następcze napromienianie zachowanej piersi, by usunąć pozostawione potencjalnie mikroogniska nowotworu. Radioterapia zmniejsza około czterokrotnie ryzyko nawrotu choroby w tym samym miejscu (tzw. wznowy miejscowej).  We wczesnym raku piersi okaleczające amputacje są, więc coraz częściej zastępowane zabiegami oszczędzającymi, a usuwanie węzłów pachowych- biopsją węzła wartowniczego.

Celem zabiegów oszczędzających sutek jest:

 • opanowanie rozwoju nowotworu na etapie miejscowym
 • zachowanie naturalnego wyglądu sutka.

 

Wskazania do zabiegu oszczędzającego:

 • Kobiety z wczesną postacią raka sutka (Klasyfikacja TNM: TisN0M0, T1N0M0, T1N1M0, T2N0-1M0 czyli guz nie większy niż 3 cm w wymiarze mammograficznym),
 • Możliwość osiągnięcia korzystnego efektu kosmetycznego(duże piersi)
 • Zmiana, która da się usunąć z marginesem tkanek zdrowych czyli: pojedyncza, dobrze ograniczona, nie naciekająca skóry lub klatki piersiowej.
 • Zgoda pacjentki na leczenie oszczędzające.
 • Brak przeciwwskazań.
 • Zgoda pacjentki jak i możliwość napromieniania po zabiegu chirurgicznym

 

Postępowanie oszczędzające gruczoł sutkowy obejmuje zabiegi, których rozległość waha się od prostego usunięcia wyczuwalnej zmiany (tzw. tumorektomia), z oceną histopatologiczną marginesu wyciętego preparatu, do anatomicznej resekcji kwadrantu sutka zawierającego guz wraz z otaczającą go skórą (kwadrantektomia) i usunięciem pachowych węzłów chłonnych. Leczeniem oszczędzającym można uzyskać u ponad 80% chorych znakomity i bardzo dobry efekt kosmetyczny.  Należy pamiętać, że istotnym w punktu widzenia efektów leczenia jest pozytywne nastawienie i motywacja pacjentki. Chora powinna przedyskutować z lekarzem wybór metody leczenia, a decyzja powinna być podjęta po analizie korzyści i ryzyka mastektomii i leczenia oszczędzającego w każdym indywidualnym przypadku. Musimy pamiętać, iż równie poważnym następstwem amputacji piersi są zaburzenia psychiczne u operowanych kobiet dotyczące lęku przed kalectwem, śmiercią, obawy przed odtrąceniem, rozbiciem rodziny, utratą atrakcyjności i kobiecości. Sposobem uniknięcia problemów psychicznych i społecznych kobiety wynikających z radykalnych amputacji piersi może być wczesne wykrywanie nowotworów, pozwalające na przeprowadzenie operacji oszczędzających pierś.

image4

 

Na większość czynników ryzyka rak piersi nie mamy wpływu, ale dzięki badaniom profilaktycznym możemy wykryć raka wcześnie i dać sobie szansę na całkowity powrót do zdrowia.

Nie czekaj! badaj swoje piersi ! Wykonuj regularnie mammografie !

 

image5

 

Czy wiesz, że….

Pierś dzielimy na cztery kwadranty, a najczęstsza lokalizacja guzów piersi to kwadrant górny zewnętrzny.

Częstość występowania guzów piersi w zależności od lokalizacji  (widok prawego sutka)

image6

 

Czy wiesz, że…
…nie każdy guzek wykryty w piersi jest rakiem, tj. nowotworem złośliwym. Na szczęście na jeden wykryty nowotwór złośliwy przypada dziesięć innych łagodnych zmian.