Radioterapię uzupełniającą stosuje się w leczeniu chorych na:
-raka przewodowego przedinwazyjnego oraz wczesne postaci raka inwazyjnego po operacji oszczędzającej, jako niezbędny element leczenia oszczędzającego
-raka piersi po pierwotnej mastektomii, jeśli występują czynniki ryzyka wznowy koregionalnej
-raka piersi w stadium zaawansowania miejscowego, po pierwotnym leczeniu chemicznym i mastektomii

Radioterapia, zastosowana po operacji oszczędzającej, zmniejsza ryzyko nawrotu miejscowego po 5 latach o 22% oraz poprawia 15-letnie przeżycie zależne od raka o 5,4 %. Radioterapia po mastektomii zmniejsza ryzyko wznowy lokoregionalnej o 17%.

11076234_787194201372480_8476247656574623006_n