Województwo Świętokrzyskie

Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Pracownia Mammografii
ul. Artwińskiego 3, (41) 367-46-40, (41) 367-46-41

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30, (41) 20-13-901

NZOZ Centrum Usług Medycznych PROMONT-MED.
ul Chęcińska 40 A, (41) 366-10-91, (41) 346-23-13, 606-807-627

NZOZ DIAMED
ul. Paderewskiego 48/15a, (41) 345-08-70, 609-509-520

Końskie

NZOZ MEDICA
ul. Spółdzielcza 8B, (42) 254-64-10, 517-544-004