Województwo Podlaskie

Białystok

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie
ul. Ogrodowa 12, (85) 664 67 48

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
ul. Warszawska 15, (85) 748 87 78

Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Eskulap”,
ul. Nowy Świat 11 C, (85) 745 00 36 lub (85) 745 00 37

NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N.
ul. Siewna 2, (85) 676 03 32

Łomża

Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, (86) 743 35 40